საკომისიო

გამოძახების ღირებულება - 50 ლარი
მანქანის გაყიდვის შემთხვევაში + ღირებულების 3%
გააკეთე განაცხადი