საკომისიო

გამოძახების ღირებულება - 150 ლარი
მანქანის გაყიდვის შემთხვევაში + ღირებულების 3%

გააკეთე განაცხადი